NT ออนไลน์ ชุด "The Ultimate Collection"

Titanium’s Collection
Titanium’s Collection
รหัสสินค้า P0000000015
รับโบนัสการใข้งานจากโครงข่าย NT 36 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท
In stock
บาท 72,000.00

ขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อ Sim ผ่านระบบ Online 1 เลขหมาย ต่อ 1 คำสั่งซื้อ โดยจะดำเนินการจัดเตรียมและส่งทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายเฉพาะเลขหมายที่มีให้บริการบนเว็บไซต์เท่านั้น งดให้บริการเลขหมายอื่นๆ
นอกเหนือจากนี้
เมื่อทำการยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ทุกกรณี
ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ขุด "The Ultimate Collection" นี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2566

ลูกค้าสามารถรับ Code ส่วนลด ได้ที่ Facebook เพจ TOTmobile Gang เท่านั้น